Josipa Todorić, univ.mag.med.dent., spec. spec. parodontologije

Josipa Todorić, univ. mag. dent. med. spec. paradontologije je rojena leta 1980 v Splitu. Osnovno in srednjo šolo je dokončala v Imotskem ter se vpisala v zobozdravstveno fakulteto v Zagrebu, kjer je diplomirala leta 2006. Po pripravništvu v zdravstvenem domu v vzhodnem delu Zagreba (Dom zdravja Zagreb Istok) ter opravljenega zaključnega izpita se je zaposlila v stroki in svoje izkušnje pridobila z delom v priznanih zasebnih ordinacijah v Zagrebu. Januarja 2014 se je pridružila ekipi Premium Dent.

Skozi več kot 10 let delovnih izkušenj se spoznava in sestaja ter uspešno obvlada razne težave in situacije v zobozdravstvu ter svoje znanje usmerja na področje paradontologije z implantologijo ter protetiko, s posebnim zanimanjem za uporabo laserja v zobozdravstvu, preiimplantitise ter preventivno in estetsko zobozdravstvo.

Neprekinjeno se izboljšuje z rednim sodelovanjem na domačih ter tujih tečajih in kongresih: Hrvaški paradontološki dnevi (Šibenik 2017, Zagreb 2015); PerioMasterClinic (Malta 2017); EuroperioConferenceoftheEuropeanFederationofPeriodontology (Amsterdam 2018, London 2015.); CompetenceinEsthetic (Beograd 2018/2014); CompetenceinImplantEsthetics (Zagreb 2012.); Dan obnovitvene zobne medicine in endodontije (Zagreb 2014/2011/2009); Perioimplant (Opatija 2018/2016/2015); Medica Aesthetica (Zagreb 2019, Beograd 2018/2017) ter mnogi drugi.

Članica je Hrvaške zobozdravstvene komore, Hrvaškega paradontološkega društva, Hrvaškega zdravniškega zbora, Hrvaškega društva za estetiko obraza, European Federation of Periodontology.