Josipa Todorić, univ.mag.med.dent., spec. spec. parodontologije

Josipa Todorić, univ.mag.med.dent., spec. parodontologije rođena je 1980. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završila je u Imotskom te upisala Stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem diplomira 2006. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža u Domu zdravlja Zagreb Istok te položenog stručnog ispita zaposlila se u struci te svoje iskustvo stječe radeći u renomiranim privatnim ordinacijama u Zagrebu. Od siječnja 2014. godine pridružuje se stručnom timu Premium Denta.

Tijekom više od 10 godina radnog iskustva upoznaje se i susreće te uspješno savladava razne problem i situacije u stomatologiji te svoje znanje usmjerava na područje parodontologije s implantologijom i protetikom. S posebnim interesom za primjenu lasera u stomatologiji, preiimplantitise te preventivnu i estetsku stomatologiju.

Daljnju edukaciju nastavlja upisujući Poslijediplomski specijalistički studij koji završava 2013. godine obranom poslijediplomskog specijalističkog rada pod naslovom “Neinvazivna terapija tvrdih zubnih tkiva”. Zatim upisuje specijalizaciju iz parodontologije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu te u siječnju 2018. godine uspješno polaže specijalistički ispit i stječe titulu specijalist parodontologije.

Kontinuirano se usavršava redovitim sudjelovanjem na domaćim i stranim tečajevima i kongresima: Hrvatski parodontološki dani (Šibenik 2017. Zagreb 2015.); Perio Master Clinic (Malta 2017.); Europerio Conference of the European Federation of Periodontology (Amsterdam 2018. London 2015.); Competence in Esthetic (Beograd 2018/2014.); Competence in Implant Esthetics (Zagreb 2012.); Dan restorativne dentalne medicine i endodoncije (Zagreb 2014/2011/2009.); Perioimplant (Opatija 2018/2016/2015.); Medica Aesthetica (Zagreb 2019. Beograd 2018/2017.) te brojni drugi.

Član je Hrvatske stomatološke komore; Hrvatskog parodontološkog društva; Hrvatskog liječničkog zbora; Hrvatskog društva za estetiku lica; European Federation of Periodontology.