Radiofrekventno liječenje proširenih vena jedna je od endoluminalnih metoda liječenja. U široj primjeni  je već više od 10 godina. Danas se smatra da je to jedna od metoda izbora u liječenju insuficijencije vene safene magne i vene safene parve (najčešćih uzroka proširenih vena na nogama).

U zadnjih nekoliko godina usavršene su sonde koje emitiraju radiofrekventne valove koji u interakciji s  unutarnjom površinom venske stijenke oslobađaju toplinu što dovodi do destrukcije i sljepljivanja stijenke vene (RFITT – Radiofrequency Induced Thermotherapy). Rezultat je zatvorena vena koja više ne puni venske varikozitete. Kod prvih sistema za RFITT sam postupak trajao je dugo, ponekad i do pola sata. Novost u radiofrekventnoj terapiji vena donio je Olympus (točnije njemačka tvrtka Celon u vlasništvu Olympusa). Njihovi inženjeri konstruirali su sistem za brzu RFITT. Tim sistemom postupak RFITT traje od 20 do 60 sekundi. Na europskom kongresu društva za vaskularnu kirurgiju održanom u Madridu 2007., te u još dva rada objavljena u dva eminentna svjetska flebološka časopisa, prikazani su rezultati međunarodne studije (u kojoj je sudjelovao i dr. Ajduk). Pokazalo se da se sistemom za brzu RFITT može liječiti insuficijencija površinskih vena nogu s odličnim rezultatima uz odličan estetski efekt.

Sam postupak RFITT relativno je jednostavan. Radiofrekventna sonda u venu se uvodi bilo perkutano, bilo kroz mali kožni rez, nakon čega se pod kontrolom ultrazvuka vrh sonde dovede na oko 2 cm ispod utoka površinske u duboku venu. Prije početka radiofrekventne ablacije u područje oko vene injicira se tzv. tumescentna anestezija (razrijeđeni lokalni anestetik). Usto što djeluje analgetski, tumescentna anestezija svojim volumenom komprimira venu čime se postiže optimalan kontakt sonde sa stijenkom vene. Kada je sonda pozicionirana na odgovarajuće mjesto i nakon što je aplicirana tumescentna anestezija, počinje sam postupak RFITT. Sonda se spaja na odgovarajući uređaj koji kontrolira sondu i pritiskom operatera na papučicu, sonda počinje s emitiranjem radiofrekventnih valova. Istovremeno se sonda povlači brzinom od oko 1,4 sec/cm. Postupak kontrolira uređaj koji emitira zvučni signal kojim obavještava operatera da li je brzina povlačenja sonde optimalna. Velika prednost ovog sistema za brzu RFITT nad ostalim endovenskim metodama je da ne dopušta oslobađanje prevelike topline koja bi mogla termički oštetiti i druge strukture osim vene, prije svega živce i kožu. Ako se pojavi takva opasnost, operater se obavještava promjenom zvučnog signala, dok se sonda sama isključuje.

Ovisno o dužini tretiranog segmenta vene, postupak RFITT traje približno jednu minutu. Preostali venski konvoluti izvuku se klasičnim putem (kroz incizije od nekoliko milimetara uz pomoć posebno dizajniranih kukica) ili se tretiraju sklerozantnom pjenom.

Prednost ove metode nad klasičnim “strippingom” (izvlačenje vene metalnom ili plastičnom žicom, odnosno sondom) je u tome što se vena ne mora fizički izvaditi čime je sam postupak minimalno traumatizirajući.

U ranije spomenutoj studiji pored objektivnih pokazatelja (doplersko praćenje) pratilo se i zadovoljstvo pacijenata. Gotovo svi pacijenti bili su izuzetno zadovoljni postupkom te su naveli da bi metodu preporučili svojim prijateljima sa sličnim tegobama.
Da bi se dobili ovako dobri rezultati te da bi pacijenti bili zadovoljni liječenjem, potrebno je da operater koji izvodi zahvat prođe odgovarajuću edukaciju za primjenu RFITT.