Klasično kirurško liječenje vena

Suvremena medicina nudi nekoliko metoda liječenja proširenih vena. Još uvijek najraširenija metoda liječenja, koja se prakticira u većini kirurških klinika kod nas, je klasično kirurško liječenje.

Dugoročno gledano to je metoda koja daje odlične rezultate i s kojom se uspoređuju sve ostale metode. Nedostaci klasičnog kirurškog liječnja prije svega su invazivnost i produljen poslijeoperacijski oporavak.

Liječenje vena radiofrekventnim valovima i laserom

U razvijenim zemljama posljednjih nekoliko godina klasično kirurško liječenje uveliko je zamijenjeno liječenjem radiofrekventnim valovima i laserom. Rezultati takvog liječenja usporedivi su s rezultatima kirurškog liječenja, pri čemu je zahvat daleko manje invazivan, a oporavak je brži.

Sklerozacija vena

Kao alternativa klasičnom kirurškom liječenju te liječenju radiofrekventnim valovima i laserom, danas se sve više koristi sklerozacija.

Prije svega, tu se misli na sklerozaciju vena pjenom. Kod pravilno postavljene indikacije, sklerozacija pjenom daje odlične rezultate. Nažalost, na prvi pogled relativno jednostavna tehnika sklerozacije vena pjenom, dovela je do nekritičke primjene ove metode liječenja. S jedne strane sklerozacijom su se počele baviti nedovoljno educirane i stručne osobe, a s druge strane sklerozacija se počela primjenjivati i u slučajevima kada nije medicinski indicirana.

Preporuke struke

Primjenjujući načela medicine bazirane na dokazima („evidence based medicine“), na osnovi sveg sadašnjeg znanja o liječenju vena, Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum, publicirali su 2011. godine preporuke o liječenju proširenih vena.

Tako se za liječenje teleangiektazija, retikularnih vena i varikoziteta preporuča sklerozacija tekućim sklerozansom odnosno sklerozantnom pjenom, dok se za liječenje insuficijencije vene safene magne i parve preporuča termička (radiofrekventna ili laserska) ablacija.

U takvim slučajevima sklerozacija može biti komplementaran način liječenja tako da se nakon učinjene termičke ablacije trunkalnih vena, preostali varikoziteti skleroziraju. Kompresivna terapija preporuča se nakon provedene termičke ablacije i/ili sklerozacije.