Poštovani klijenti,

Poliklinika Premium Dent je od početka 2014. godine suradna ustanova Croatia zdravstvenog osiguranja. Ukolikoko ste korisnici njihovih polica zdravstvenog osiguranja ostvarujete pravo na besplatno korištenje naših usluga.

Kako biste saznali koje usluge možete obaviti besplatno, savjetujemo Vam da kontaktirate Croatia zdravstveno osiguranje za dobivanje svih Vama relevantnih informacija.

Mi vodimo brigu o Vama.
Vaš Premium Dent