Specijalist opće i plastične kirurgije, stalni je djelatnik  Klinike za kirurgiju KBC Zagreb -Rebro.

Diplomirao  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. 2001 položio ispit iz opće kirurgije.2004 položio  ispit iz plastične kirurgije. Završio poslijediplomski sudij iz biomedicine. Specijalističko usavršavanje  provodi na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava  i KBC Zagreb. Boravak u više inozemnih klinika za plastičnu kirugiju  Munchen, Beč,New York , Madrid ,Milano.

Završio  više tečajeva o rekonstrukcijskoj kirurgiji dojke, onkoplastičnoj kirurgiji, mikrokirurgiji te sudjelovao na brojnim radionicama o estetskoj kirurgiji. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Objavio je više radova u međunarodnim stručnim časopisima.

Član tima za edukaciju u rekonstrukciji dojke KBC Zagreb. Suradnik u znanstvenim projektima član međunarodnih stručnih asocijacija plastičnih kirurga (ASPS, ISAPS, ESPRAS, ISPRAS, EBOPRAS)  i tajnik HDPREK-a (Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Hrvatskog liječničkog zbora http://hdprek.hlz.hr ).

Od 2005. stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju, imenovani mentor za obuku kandidata za stalne sudske vještake iz područja plastične kirurgije.