Sara Čekalović Agović, dr.med.dent

Sara Čekalović Agović, dr. med. dent. rođena je u Splitu. Nakon završene osnovne škole upisuje opću gimnaziju u Visu.

U Zagrebu 2018. godine završava Stomatološki fakultet, te iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij dentalne medicine.

Educira se na kongresima i tečajevima, a područje interesa su joj ortodoncija i estetska stomatologija. 2023.godine započinje specijalizaciju iz ortodoncije.