dr. sc. Marko Ajduk, spec. vaskularne kirurgije

Rođen je 1971. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1996. godine. Specijalist je opće i vaskularne kirurgije, stalno zaposlen na Odjelu za vaskularnu kirurgiju KB Dubrava, gdje obavlja sve vrste operacija iz područja vaskularne kirurgije. Doktorirao je iz područja vaskularne kirurgije.

Dodatnu edukaciju iz vaskularne i endovaskularne kirurgije stekao je u renomiranim europskim vaskularnim centrima u Londonu, Bruxellesu, Oslu, Kelnu, te na brojnim međunarodnim vaskularnim skupovima.

Jedan je od prvih kirurga u Hrvatskoj koji je počeo koristiti brzi sistem za radiofrekventnu ablaciju vena. Posebnu edukaciju iz sklerozacije vena stekao je u Ljubljani, Londonu i Beču. Autor je i koautor radova i knjiga objavljenih u inozemstvu i Hrvatskoj.

Dr. Ajduk je viši asistent na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu te viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu.