Ivana Čizmić, dr.med.dent, područje stomatologije

Ivana Čizmić dr.med.dent. rođena je u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole, a zatim opće gimnazije, 2013. upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu.

Nakon završenog staža, zapošljava se u jednoj privatnoj ordinaciji dentalne medicine gdje se bavi polivalentnom stomatologijom.

Redovito se usavršava na stručnim tečajevima i kongresima, te 2023. godine postaje dio Premium dent tima.