dr. sc. MOM M.Sc Darko Slovša dr. dent. med., specijalist oralne kirurgije i implantologije

dr. sc. MOM M.Sc Darko Slovša dr. dent. med., specijalist oralne kirurgije i implantologije

Dr. Darko Slovša priznati je stručnjak u području oralne kirurgije, implantologije i koštanih defekata čeljusti.

Darko Slovša rođen je 10. veljače 1972. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Zagrebu.

 • Od 1991. do 1999. radi kao medicinski tehničar u Berlinu.
 • Stomatološki fakultet u Berlinu (Benjamin Franklin) upisuje 1993. godine, a na istom je i diplomirao 27. siječnja 1999. godine.
 • Od 06/2002. do 03/2006. specijalizacija za oralnog kirurga u klinici za čeljusnu kirurgiju, kirurgiju lica i plastičnih operacija u Stuttgart Katharinenhospitala poslije polaganja ispita 30.11.2005. radi do 01.03.2006. kao oralni kirurg u istoj klinici.
 • 02/2006. završen doktorski znanstveni rad koji je trajao 3 godine sa ocjenom «magna cum laude» na temu : “Stanično biološka pretraga za djelovanje biokativnog lasera na ljudske gingiva-fibroblaste”
 • Državni ispit položio je 09/2007. godine u Zagrebu.
 • 2008. : Priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga u Hrvatskoj
 • Svibanj 2009. : polaganje i dobivanje titule« Specijalist implantologie – DGZI» German Board of Oral Implantology
 • Rujan 2009. : priznavanje titule doktora znanosti dr.sc.
 • 01/2011. : priznavanje specijalizacije za oralnog Kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Sloveniji, postaje član Zbornice Slovenskih Ljecnika
 • 10/2011. : polaganje i dobivanje titule”Master of oral medicine in implantology” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.
 • 11/2011. : priznavanje specijalizacije za oralnog kirurga i stomatologa i nostrifikacija dokumenata u Italiji.
 • 2013. : polaganje i dobivanje titule”Master of science in implantology and dental surgery” – Münster, Njemacka kao prvi u Hrvatskoj, Italiji, i Sloveniji.

U svojoj karijeri uspješno je ugradio više od 20.000 zubnih implantata, a ima licencu za rad u čak četiri zemlje Europske unije.

Dr. Darko Slovša je član udruge BOC (savez oralnih kirurga Njemačke), DGI (njemački saveza za implantologiju), DGZI (njemački savez za stom. implantologiju), DAIST (njemačka akademija za interdisciplinarnu terapiju bolova), DAAAM (njemačka akademija za akupunkturu i aurikularnu medicinu), HDDI (hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju) , HLZ (hrvatski liječnički zbor), DOC (dental online college).