Najnoviji digitalni zubni rendgen s minimalnom dozom zračenja, pruža izvanredno kvalitetnu, čistu i optimalno eksponiranu sliku u samo nekoliko sekundi.

Panoramska jedinica Orthopantomograf OP200 D tvrtke Instrumentarium Dental je softwareski kontrolirana dijagnostička panoramska stomatološka rendgenska oprema za proizvodnju dentalnih digitalnih snimki visoke kvalitete, TM zglobova i lubanje.

U Poliklinici Premium Dent radimo slijedeće rendgentske preglede:

  • Ortopan

  • Kraniogram (LL, PA)

  • Maksilarni sinusi

  • Temporomandibularni zglob

  • Snimka šake

  • Intraoralne slike