Specialist splošne in plastične kirurgije, redno zaposlen v Kliniki za kirurgijo KBC Zagreb-Rebro.

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Zagrebu leta 1995. Leta 2001 je naredil izpit iz splošne kirurgije, leta 2004 pa izpit iz plastične kirurgije. Dokončal je podiplomski študij biomedicine. Specialistično usposabljanje izvaja na Kliniki za plastično, estetsko in rekonstruktivno kirurgijo KB Dubrava in KB Zagreb. Sodeloval z več tujih klinik za plastično kirurgijo – München, Dunaj, New York, Madrid, Milan.

Dokončal več tečajev o rekonstrukciji dojke, onkoplastični kirurgiji, mikrokirurgiji ter sodeloval v številnih delavnicah lepotne kirurgije. Je udeleženec številnih domačih in tujih kongresov. Objavil je več del v mednarodnih strokovnih časopisih.

Član ekipe za izobraževanje o rekonstrukciji dojke KBC Zagreb. Sodelavec v znanstvenih projektih, član mednarodnih strokovnih združenj plastičnih kirurgov (ASPS, ISAPS, ESPRAS, ISPRAS, EBOPRAS) ter tajnik HDPREK-a (Hrvaškega društva plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Hrvaškega zdravniškega zbora http://hdprek.hlz.hr ).

Od leta 2005 je stalni izvedenec Občinskega sodišča v Zagrebu za splošno in plastično kirurgijo ter imenovani mentor za izobraževanje kandidatov za stalne sodniške izvedence na področju plastične kirurgije.