Robert Šalinović, dr.med.dent., spec. ortodoncije

Rojen je leta 1966. Osnovno in srednjo šolo je dokončal v Imotskem. V Zagrebu je zaključil zobozdravstveno fakulteto ter specializacijo ortodontije.

Več kot 10 let dela v zasebni specialistični ordinaciji za ortodontijo ter se ukvarja s ostalimi področji estetskega zobozdravstva.

Dodatno izobrazbo ortodontije ter estetskega zobozdravstva je pridobil v zasebnih klinikah v Belgiji in Nemčiji ter na številnih mednarodnih kongresih in tečajih.