dr. sc. Marko Ajduk, spec. vaskularne kirurgije

Rojen je leta 1971. Medicinsko fakulteto je dokončal v Zagrebu leta 1996. Je specialist splošne in vaskularne kirurgije, redno zaposlen na Oddelku za vaskularno kirurgijo KB Dubrava, kjer opravlja vse tipe operacij iz področja vaskularne kirurgije. Doktoriral je na področju vaskularne kirurgije.

Dodatno izobraževanje na področju vaskularne in endovaskularne kirurgije je pridobil v priznanih evropskih vaskularnih centrih v Londonu, Bruslju, Oslu, Kölnu ter na številnih mednarodnih vaskularnih združenjih.

Je eden izmed prvih kirurgov na Hrvaškem, ki je začel uporabljati hitri sistem za radiofrekvenčno ablacijo žil. Posebno izobraževanje o sklerozaciji žil je pridobil v Ljubljani, Londonu in Dunaju. Je avtor in soavtor knjig objavljenih v tujini in na Hrvaškem.

Dr. Ajduk je višji pomočnik na oddelku za kirurgijo na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter višji znanstveni sodelavec Medicinske fakultete v Zagrebu.