Dr.sc. MOM Implantology M.sc. Darko Slovša dr.med.dent.

Dr. Darko Slovša je priznan strokovnjak na področju oralne kirurgije, implantologije in okvar čeljustne kosti. V svoji karieri je uspešno vgradil več kot 20.000 zobnih vsadkov in ima licenco za delo v kar štirih državah Evropske unije.

Darko Slovša se je rodil 10. februarja 1972 v Zagrebu. Osnovno in srednjo medicinsko šolo je končal v Zagrebu.

 • Od leta 1991 do 1999 je delal kot zdravstveni tehnik v Berlinu.
 • Leta 1993 se je vpisal na Stomatološko fakulteto v Berlinu (Benjamin Franklin) in na njej 27. januarja 1999 tudi diplomiral.
 • Od 06/2002 do 03/2006 specializacija za oralnega kirurga na kliniki za maksilofacialno kirurgijo, obrazno kirurgijo in plastično kirurgijo v Stuttgart Katharinenhospital in opravljen izpit
 • 02/2006 zaključen doktorat, ki je trajal 3 leta, z oceno «magna cum laude», na temo : “Celično biološka preiskava učinka bioaktivnega laserja na človeške gingive-fibroblaste”
 • 09/2007 je v Zagrebu opravil državni izpit
 • 2008: Priznanje specializacije za oralnega kirurga na Hrvaškem
 • Maj 2009: opravljanje in pridobitev naziv «Specialist implantologije – DGZI» German Board of Oral Implantology
 • September 2009: priznanje naziva doktor znanosti, sc.
 • 01/2011: priznanje specializacije za oralnega kirurga in zobozdravnika ter nostrifikacija listin v Sloveniji, včlanitev v Zdravniško zbornico Slovenije
 • 10/2011: opravljanje in pridobitev naziva ”Master of oral medicine in implantology” – Münster, Nemčija, kot prvi na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji.
 • 11/2011: priznanje specializacije za oralnega kirurga in zobozdravnika ter nostrifikacija dokumentov v Italiji.
 • 2013: opravljanje in pridobitev naziva ”Master of science in implantology and dental surgery” – Münster, Nemčija, kot prvi na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji.