Kirurgija šake predstavlja dio plastično-rekonstruktivne kirurgije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti i ozljeda šake. U navedeno područje spada prvenstveno kirurško liječenje brojnih kompresivnih neuropatija šake i gornjeg ekstremiteta kao što su:

 

– sindrom karpalnog i kubitalnog kanala
– benignih i malignih tumora šake (ganglion ciste)
– ozljeda i bolesti tetiva (škljocajući prst)
– bolesti kao Dupuytrenova kontraktura šake
– reumatoidne šake
– kongenitalnih anomalija šake kao sindaktilija ili polidaktilija, i slično.

 

Oporavak ovisi o zahvatu, tijekom kojeg se pacijentima preporučaju tretmani fizikalne medicine i rehabilitacije.